Elektromotory

Elektromotory VYBO Electric

Vitajte na našej stránke! Sme Slovenský podnik s dlhoročnou tradíciou. Ponúkame kvalitné frekvenčné meniče, vynikajúce svojou veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.

Elektromotory VYBO Electric

Vitajte na našej stránke! Sme Slovenský podnik s dlhoročnou tradíciou. Ponúkame kvalitné frekvenčné meniče, vynikajúce svojou veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.

Elektromotory VYBO Electric

Elektromotory s vysokou účinnosťou KINETICS, sú elektromotory širokospektrálneho použitia, do štandardných prevádzok aj pre ťažký priemysel.

Elektromotory pre všeobecné použitie

Elektromotory AL

Výkon: 0,09kW-22kW

Napätie: 400V, 690V

Efektivity: IE1 (pre vybrané aplikácie), IE2,IE3

Elektromotory 1JF

Výkon: 0,09kW-5,5kW

Napätie: 230V

Elektromotory 1ALBR

Výkon: 0,12kW-22kW

Napätie: 400V, 690V

Elektromotory 1ALDO

(prepólované, tienené vynutie)

Výkon: 0,12kW-315kW

Elektromotory pre ťažké priemyselné využitie

Elektromotory LC

Výkon: 11kW-400kW

Napätie: 400V, 500V, 690V

Efektivity: IE1 (pre vybrané aplikácie), IE2,IE3

Elektromotory H17RL

Výkon: 132kW-2400kW

Napätie: 400V, 500V, 690V

Efektivita: IE3

Elektromotory krúžkové (navinutý rotor)

Elektromotory 1SR

Výkon: 2kW-1000kW

Napätie: 400V, 500V, 690V

Póly: 4-24

Elektromotory nevýbušné (Atex)

do prostredia s nebezpečím výbuchu

Elektromotory XP

Výkon: 0,75kW-1000kW

Napätie: 400V, 500V, 690V

Elektromotory

Frekvenčné meniče

  • Optimalizácia pre fekvenčné meniče KineDrive
  • Vysoká efektivita a úspora pri optimalizácii systému
  • Dokonalá spolupráca
  • Vyváženost
  • Nízka hlučnost
  • Naše elektromotory pre nízke napätie pokrývajú výkonový rozsah od 0,09 až 2 000 kW. Elektromotory triedy Kinetics sú veľmi efektívne a pozitívnou energetickou bilanciou.

Sú bezkonkurenčné cenou a rýchlosťou dodania a zabezpečujú najvyššiu možnú nákladovo efektívnu prevádzku

Rada E 550 – Navrhnutá pre štandardné použitie s indukčnými motormi
Rada V 350 – Zameraná na náročné aplikácie s motormi menších výkonov
Rada V 560 – Optimalizované na silové aplikácie stredných a vel’kých výkonov
KineDrive DC – Jednosmerný menič z rodiny KineDrive
Rada L 1000 – Vytvorená pre obrovské silové výkony do 5 MW

Skupina KineDrive predstavuje rodinu frekvenčných meničov spoločnosti Vybo Electric, určených pre využitie v priemyselných zariadeniach a továrenských systémoch. Táto skupina zahŕňa nasadenie v akejkol’vek aplikácii. V kombinácii s motormi rady Kinetics LV umožňuje spoločnosť Vybo Electric dodanie kompletného pohonu dimenzovaného presne na požadovanú aplikáciu.

Maximálna účinnosť bez kompromisu

Kompromisy sú zbytočné ak máte k dispozícii excelentné riešenie, ich účinnosť je kombináciou mohutnosti, nízkych nákladov na údržbu a nákladovo výhodnej výrobnej technológie asynchronných motorov. Motory boli navrhnuté a optimalizované pre jednoduché pripojenie k sieti. Môžu byť prevádzkované i s frekvenčným meničom. Pre vás to znamená obrovskú škálu výhod

Maximálna účinnosť bez kompromisu

Kompromisy sú zbytočné ak máte k dispozícii excelentné riešenie, ich účinnosť je kombináciou mohutnosti, nízkych nákladov na údržbu a nákladovo výhodnej výrobnej technológie asynchronných motorov. Motory boli navrhnuté a optimalizované pre jednoduché pripojenie k sieti. Môžu byť prevádzkované i s frekvenčným meničom. Pre vás to znamená obrovskú škálu výhod

Maximálna účinnosť bez kompromisu

Kompromisy sú zbytočné ak máte k dispozícii excelentné riešenie, ich účinnosť je kombináciou mohutnosti, nízkych nákladov na údržbu a nákladovo výhodnej výrobnej technológie asynchronných motorov. Motory boli navrhnuté a optimalizované pre jednoduché pripojenie k sieti. Môžu byť prevádzkované i s frekvenčným meničom. Pre vás to znamená obrovskú škálu výhod

Naša spoločnosť

VYBO Electric a.s. je obchodno-výrobná firma, zaoberajúca sa dodávkou frekvenčných meničov pre priemysel a bežné použitie od výkonu 0,4 kW do 5000 kW vo všetkých napäťových sústavách. Skladom držíme viac ako 1 000 frekvenčných meničov a príslušenstvá k nim.

VYBO Electric pokrýva celé výkonové spektrum frekvenčných meničov. Kladie dôraz na rozmanitosť, flexibilitu funkcií a efektivitu návrhu pohonu a jeho uvedenie do prevádzky. Tvoríme nové štandardy v technike pohonov a prekladáme radu výhod, z ktorých profitujú naši zákazníci. Zahŕňa rozsah od najjednoduchších využití cez náročné riadenie výrobných procesov až po viaceré pohony a dynamicky náročné aplikácie s riadením polohy. Frekvenčné meniče sú navrhnuté pre rôzne napäťové hladiny, čím umožňujeme nasadenie kdekoľvek na svete. Taktiež sa ľahko realizuje servis, dodávka náhradných dielov a technická podpora autorizovanými strediskami v strednej Európe.

Spoločnosť VYBO Electric leží v Slovenskej republike v meste Spišská Nová Ves v stredo-východnej časti krajiny. Lokalita je už 120 rokov známa elektrotechnickým priemyslom a tiež výrobou elektrotechnických zariadení. Slovenská republika sa stále môže zaradiť medzi popredné miesta výroby elektrotechnických zariadení.

Certifikáty

Spoločnosť VYBO Electric a.s. je držiteľom najvyššieho stupňa certifikácie:

ISO 9001 – systém manažérstva kvality
ISO 14001 – systém enviromentálneho manažérstva
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva pre bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia pri práci

VYBO Electric a.s.
Radlinského 18
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45537143
IČ DPH: SK2023029822
TEL.: +421 948 126 611
Doba dodania produktov do 24 hodín, skladom sú všetky produkty.

Každý frekvenčný menič na sklade.

Špecialista predaja a technik: +421 948 411 175 (zodpovedný pracovník – Ondrej Ondas)

Comments are closed.