Elektromotory VYBO Electric

Elektromotory VYBO Electric

elektromotory
Katalóg: elektromotory VYBO Electric

Asynchrónne elektromotory s kotvou nakrátko “general purpose line” do 11kW

 

Technická špecifikácia: 3AL80 až 3AL132
Elektromotory 3AL 80-132 B3-pätkové

Elektromotory 3AL 80-132 B5-prírubové
Elektromotory 3AL 80-132 B35-pätkovo prírubové

Elektromotor 3AL 80-132 B14A-prírubové
Elektromotory 3AL 80-132 B34A-pätkovo prírubové

Elektromotory 3AL 80-132 B14B-prírubové
Elektromotory 3AL 80-132 B34B-pätkovo prírubové

 

Typ: 3AL
Osová výška: 63 až 132mm
Výkon: 0.12 až 11kW
Počet pólov: 2-8
Efektivita: IE3; IE2; IE1
Trieda izolácie: Izol F
Materiál: hliník
Krytie: IP55
Prevedenia: B3, B5, B35, B14, B34

Elektromotor

Asynchrónne elektromotory s kotvou nakrátko “Industry line” od 5.5kW do 110kW

Technická špecifikácia: 3LC160 až 3LC280Typ
Elektromotory 3LC_160-280 B3-pätkové
Elektromotory 3LC_160-280 B5-prírubové
Elektromotory 3LC_180-280_B35-pätkovo prírubové

Osová výška: 160 až 280mm
Výkon: 5.5 až 110kW
Počet pólov: 2-8
Efektivita: IE3; IE2; IE1
Trieda izolácie: Izol F
Materiál: liatina
Krytie: IP55
Prevedenia: B3, B5, B35

Elektromotor

Všetky elektromotory sú dostupné na sklade.

Dopyty a objednávky posielajte na adresu: obchod@vyboelectric.eu
Stanislav Omasta + 421 948 411 175

 

 

Elektromotor je možné objednať aj cez E-shop kde nájdete presný typ: http://www.elektromotory.sk/obchod-elektromotory/

 

Prezentačné video – elektromotor VYBO Electric

ELEKTROMOTORY

 

Elektromotor je elektromechanický stroj, ktorý premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu. Inými slovami, zariadenia, ktoré vytvárajú rotačnú silu, sú známe ako elektromotor. Princíp činnosti elektromotora závisí hlavne od interakcie magnetického a elektrického poľa. Elektromotor je hlavne klasifikovaný do dvoch typov. Sú to striedavý motor a jednosmerný motor. AC motor sa striedavým prúdom ako vstup, pričom jednosmerný motor s jednosmerným prúdom.

TYPY ELEKTROMOTOROV

1. AC motor

 

Premieňa striedavý prúd na mechanický výkon.

Je rozdelený do troch typov : 

 • indukčný motor
 • synchrónny motor
 • lineárny motor

2. Indukčný motor

 

Stroj, ktorý nikdy nebeží pri synchrónnej rýchlosti, sa nazýva indukčný alebo asynchrónny motor. Tento motor využíva elektromagnetický indukčný jav na transformáciu elektrickej energie na mechanický výkon.

Podľa konštrukcie rotora existujú dva typy indukčného motora:

 • indukčný motor s klietkou
 • indukčný motor s fázovým vinutím

Podľa fáz je indukčný motor rozdelený do dvoch typov:

 • Jednofázový indukčný motor – stroj, ktorý zmení 1-fázový striedavý elektrický prúd na mechanický výkon pomocou elektromagnetického indukčného javu, je známy ako jednofázový indukčný motor. 
 • Trojfázový indukčný motor – motor, ktorý prevádza 3 striedavého prúdu elektrickej energie na mechanickú energiu.

3. Lineárny elektromotor

 

Elektromotor, ktorý vytvára lineárnu silu namiesto rotačnej sily, je známy ako lineárny motor. Tento motor má rozvinutý rotor a stator. Takýto typ motora sa používa na posuvných dverách a v pohonoch.

4. Synchrónny elektromotor

 

Elektromotor, ktorý mení striedavý prúd na mechanický výkon na požadovanej frekvencii, je známy ako synchrónny motor. V synchrónnom motore je rýchlosť motora synchronizovaná s frekvenciou napájacieho prúdu.

Synchrónna rýchlosť sa meria vzhľadom na rotáciu magnetického poľa a závisí od frekvencie a pólov motora.

Synchrónny motor je rozdelený do dvoch typov, ktoré sú:

 • Reluktančný motor – motor, ktorého štartovací proces je podobný indukčnému motoru a ktorý beží ako synchrónny motor, je známy ako reluktančný motor.
 • Hysterézny motor – hysterézny motor je typ synchrónneho motora, ktorý má jednotnú vzduchovú medzeru a nemá žiadny budiaci systém DC. Krútiaci moment v motore vzniká hysteréziou a vírivým prúdom motora.

5. DC motor

 

Elektromotor, ktorý prevádza jednosmerný elektrický prúd na mechanický výkon, je známy ako jednosmerný motor. Jeho práca závisí od základného princípu, že keď je prúdový vodič umiestnený v magnetickom poli, potom sa vyvíja sila, ktorá naň pôsobí, a točivý moment. Jednosmerný motor je rozdelený do dvoch typov, tj motor s vlastným budením a samostatne budený.

AKO FUNGUJÚ TROJFÁZOVÉ ELEKTROMOTORY

 

Trojfázové motory sú motory určené na prevádzku s trojfázovým striedavým prúdom (AC), ktorý sa používa v mnohých priemyselných aplikáciách. AC elektrina mení smer zo záporného na kladný a späť viackrát za sekundu. AC, ktoré dostanete napríklad vo vašom dome, sa pohybuje od záporného ku kladnému a späť 50 krát za sekundu. AC mení výkon v hladkej kontinuálnej vlne nazývanej sínusová vlna. Trojfázový striedavý prúd má tri zdroje striedavého prúdu, všetky sú navzájom mimo fázy. To znamená, že žiadne dve AC vlny nie sú v tom istom bode v rovnakom čase.

Z čoho sa skladá elektromotor ?

 

Trojfázový motor má dve hlavné časti: 

 • rotor, ktorý sa otáča
 • stator, ktorý ho otáča

Rotor je často nazývaný  klietka, pretože sa skladá z kruhovej siete tyčí a krúžkov, ktoré vyzerajú trochu ako klietka. Stator sa skladá z prstenca s tromi pármi cievok, rovnomerne rozmiestnených okolo rotora.

Vykonanie pohybu elektromotora

 

Každý pár cievok je pripojený k jednej fáze výkonu. Pretože sú všetky navzájom mimo fázy, vytvárajú rotujúce magnetické pole, ktoré sa otáča okolo statora nepretržite. Pohybujúce sa magnetické pole vytvára v rotore pokračujúci pohyblivý prúd. Tento prúd vždy mierne zaostáva za poľom v statore. Synchrónne prúdy vytvárajú mierny ťah v rotore, keď sa snaží vyrovnať s magnetickým poľom statora. Vzhľadom k tomu, že sa nikdy celkom nedotkne, rotor sa pohybuje do kruhu a naháňa pohyblivé magnetické pole statora.

Comments are closed.