Elektromotory

Elektromotory a ich časti
 
Rotor elektromotora
 
Rotor je pohyblivá časť elektromotora, ktorá otáča hriadeľom za účelom vytvorenia mechanickej sily. Obvykle sú za to zodpovedné konkrétne vodiče, uložené vnútri rotora, ktoré nesú prúdy pôsobiace na magnetické pole statora. V alternatívnych prípadoch môžu byť vodiče držané statorom a permanentné magnety nesené rotorom.
 
Ložiská elektromotora
 
Rotor musí byť podporovaný ložiskami, aby sa mohol na svojej osi otáčať. Ložiská sa podopierajú krytom motora. Hriadeľ je uložený cez ložiská smerom von z motora. Tam pôsobia sily zaťaženia, ktoré sa prekrývajú, vzhľadom na to, že pôsobia mimo najvzdialenejšieho ložiska.
 
Stator
 
Táto časť elektromagnetického obvodu motora je stacionárna a väčšinou je zložená z vinutí, prípadne permanentných magnetov. Statorové jadro pozostáva z viacerých tenkých plechov, ktoré sa nazývajú laminácie. Tieto laminácie slúžia na zníženie strát energie, ktoré by mohli vzniknúť v prípade použitia pevného jadra.
 
Vzduchová medzera elektromotora
 
Vzduchovou medzerou sa nazýva vzdialenosť medzi statorom a rotorom. Táto medzera by mala byť čo najmenšia, pretože čím je väčšia, tým viac negatívne pôsobí na výkon.
 
Kontakt
 
Volajte: +420 723 999 320 (okamžité vybavenie)
Dopyty posielajte na adresu: obchod@vyboelectric.eu
 
Elektromotory 0.37 až 500kW skladom, okamžité dodanie do celej SR