Elektromotory s brzdou

Elektromotory s brzdou – vlastnosti

 

  • -najnovší dizajn
  • -vysoká kvalita
  • -vinutie vákuové impregnované
  • -strojné navíjanie formou high-tech

 

Výhody brzdových elektromotorov

 

  • -Okamžitá odozva – pri aplikáciách s vysokým cyklom umožňuje konštrukcia s jednou trecou doskou veľmi rýchlu odozvu.
  • -Minimálny hluk – keďže sa brzdové armatúry zapájajú plynulým tempom (bez ohľadu na to, či je zvolená automatická vzduchová medzera alebo nulová vôľa), eliminuje sa hluk, ktorý vzniká pri chvení a tým pádom sa udržiava prevádzka tichšia.
  • -Majú široké využitie – pri týchto elektromotoroch sa používa trecia plocha s jednou doskou. Tento štýl elektromechanickej brzdy je jeden z najbežnejších typov týchto bŕzd. Použitie v praxi nájdeme od aplikácií pri kopírovacích zariadeniach, baliacich strojoch, strojoch na automatizáciu výroby až po dopravné pohony.