Soft štartér 22kW SSZ-022-3

Soft štartér 22kW SSZ-022-3 skladom. Veľmi rýchle dodanie po celej republike. Výhodná cena a najlepší pomer ceny a kvality na trhu. Ide o špeciálne zariadenie top kvality, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Výkon elektromotora 22 kW
Menovitý prúd 45 A
Typ soft štartéra SSZ-022-3

Ako objednať soft štartér?
● Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom
● Pri objednávaní by mal zákazník informovať dodávateľa o type, zaťažení a špecifikáciách. Bude tak zabezpečené, že objednávaný typ štartéra je vhodný pre jeho použitie.
● Štartéry série SSZ sú vybavené svorkami preklenovacieho – bypass stýkača.

Kategórie:

Soft štartéry 22kW SSZ-022-3

Soft štartéry 22kW SSZ-022-3 patria medzi to najlepšie dostupné na trhu. Ide o nový typ pokročilého štartovacieho zariadenia medzinárodnej úrovne. Zariadenie je navrhnuté a vyrobené na báze výkonovej a mikroprocesorovej elektroniky a moderných teórií riadenia. Soft štartér môže po spustení asynchrónneho motora účinne obmedziť štartovací prúd. Je hojne používané v oblasti čerpadiel, navíjacích strojov, kompresorov a dopravníkov. Je ideálnym produktom pre nahradenie štandardného štartovacieho zariadenia ako je prepínanie medzi zapojením hviezda/trojuholník, zníženie napätia atď.

Funkcie soft štartéru 22kW

Soft štartér 22kW má viacero základných funkcií, nižšie uvádzame niektoré z nich:
◆ Plynulý a stabilný štart a jemné zastavenie. Zabraňuje vodným razom;
◆ Poskytuje niekoľko druhov štartovacieho režimu, nastavenie prúdu a napätia v širokom rozmedzí. Môže byť použitý v mnohých podmienkach zaťaženia;
◆ Znižuje počiatočné napätie; predlžuje životnosť motora a pripojených zariadení;
◆ Môže byť použitý v režime, v ktorom sa motor často štartuje a zastavuje.
◆ Znižuje štartovací prúd motora; znižuje spotrebu elektrickej energie; znižuje investičné náklady;
◆ Dokonalá a spoľahlivá ochrana; účinná ochrana motora a súvisiacich zariadení;

Vlastnosti soft štartéru SSZ-022-3

◆ Spoľahlivosť: všetky elektronické súčiastky tohto produktu sú prísne vyberané. Okrem toho je hlavná riadiaca doska testovaná v prostredí s vysokou teplotou vyše sedemdesiatdva hodín. Spoľahlivosť tohto produktu je zaručená.
◆ RS485: komunikácia RS485 (komunikačný protokol MODBUS).
◆ Štruktúra: je použitá modulárna štruktúra a režim pripájania. Softštartér sa jednoducho používa a integruje do systému.
◆ Viacnásobná ochrana: ak je použitý jediný výrobok, nepridáva sa ochranný obvod motora, pretože tento softštartér má niekoľko ochranných funkcií (nadprúd, preťaženie, fázová porucha, prehriatie atď.). Obvody môžu byť zjednodušené a môžu byť znížené náklady.
◆ Výstup analógového signálu: 4 – 20 mA analógový výstupný signál.
◆ Technická výkonnosť: využívajú sa výkonnejšie mikroprocesory a softvér, takže riadiaci obvod je zjednodušený. Vyššia rýchlosť môže byť dosiahnutá bez nastavovania parametrov obvodu.
◆ Klávesnica: funkcia klávesnice je jednoduchá. Užívateľ môže pomocou tejto klávesnice nastavovať a upravovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrana) podľa rôznych podmienok zaťaženia.
◆ Skutočné nastavenie výkonu: Ak je výkon softštartéra vyšší ako výkon aktuálneho zaťaženia, softštartér sa môže prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu úpravou aktuálneho parametra. Takto budú parametre týkajúce sa štartu, chodu a ochrany správne nastavené.
◆ Režim štartu: na základe charakteristík zaťaženia môže byť zvolený vhodný štartovací režim. Takto môže byť dosiahnutý najlepší štartovací efekt.

Typ soft štartéru a kontrola

Každý softštartér série SS je testovaný. Len softštartér, ktorý prejde testom funkcií a behu, môže byť dodaný. Po dodaní by mal užívateľ skontrolovať zariadenie podľa nižšie uvedených krokov. Ak zistíte nejaký problém, ihneď informujte dodávateľa.
◆ Skontrolujte, či je výrobok nie je poškodený, napr.: uvoľnené vnútorné časti s, deformovaný alebo stlačený kryt, uvoľnené drôty atď.
◆ Certifikát kvality a užívateľská príručka: každá dodávka softštartéru obsahuje certifikát kvality a návod na obsluhu.
◆ Skontrolujte typový štítok: Skontrolujte katalógové číslo s výrobkami v objednávke. Uistite sa, že zariadenie, ktoré ste dostali, zodpovedá objednanému produktu.

soft štartér typ produktu

Prostredie a inštalácia štartéru

Okolité prostredie je dôležité pre životnosť zariadenia. Preto prosím nainštalujte softštartér podľa podmienok popísaných nižšie.

◆ Prevádzkové podmienky pre štandardné výrobky
Motor: Asynchrónny motor a klietky (špeciálne požiadavky uveďte v objednávke).
Frekvencia štartu: maximálne dvadsaťkrát za hodinu pre štandardné produkty (v objednávke uveďte ak sa má motor štartovať častejšie).
Napájanie: z verejnej siete, dieselové agregát.
Trojfázové AC: 400V, 690V alebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz.
(poznámka: napájacie napätie by malo zodpovedať napätiu použitého motore, ak užívateľ požaduje iné napätie, je nutné to uviesť v objednávke).
Okolité prostredie: ak je nadmorská výška nad 1000 m, používateľ by mal vybrať produkt s vyšším výkonom.
Inštalujte v uzavretom priestore s dobrým vetraním.
IP krytie: IP20.
Chladenie: prirodzené chladenie vzduchom alebo ventilátorom.
Vibrácie menšie ako 0,5 g.
Teplota prostredia: -25°C až +40°C.
Relatívna vlhkosť: ≤95% (20°C 士 5°C) nekondenzujúca, bez horľavých, výbušných plynov, bez prachu.
Konštrukcia: pre séru SSZ by mal užívateľ inštalovať preklenovací (bypass) stýkač.

◆ Špeciálne podmienky
Ak sú potrebné nekonvenčné výrobky za špeciálnych podmienok, uveďte ich v objednávke.

Inštalácia soft štartéru 22kW

◆ Poloha a priestor
Výrobok musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 3-1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Preto je údržba jednoduchá.

inštalácia soft štartéru

◆ Inštalácia v rozvádzači
Ak je výrobok inštalovaný v rozvádzači, uistite sa, že je v ňom dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-3. Používateľ môže zvoliť ktorékoľvek z nich.
Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

inštalácia soft štartéra

Princíp činnosti štartéra

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača pre napájanie motora. Pozri obrázok 4-1.

princíp činnosti soft štartéru infografika

Predaj soft štartérov v e-shope

Predajom soft štartérov sa zaoberáme už dlhú dobu. Naše produkty patria medzi to najlepšie aktuálne dostupné na trhu. Široký výber je zárukou toho, že si vyberiete presne také zariadenie, aké potrebujete. Medzi niektoré výhody nákupu od nás patrí napríklad:
– všetky štandardné typy soft štartérov máme skladom
– poskytujeme bezplatné poradenstvo s výberom vhodného zariadenia
– veľmi rýchle dodanie po celej republike
– široká ponuka nielen soft štartérov (ale aj elektromotorov, frekvenčných meničov či napríklad prevodoviek)
– fotogaléria pri každom produkte
– temer polovicu prepravy vám preplatíme
– detailný popis pri všetkých produktoch (vrátane technických dát)

Podrobný popis parametrov softštartéra 22kW

Celý manuál k tomuto softštartéru je dostupný na vyžiadanie

Počiatočné napätie Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy.
Tento parameter indikuje počiatočné výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatočné napätie motora. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento
parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatočné statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybratý režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
Štartovací režim Existuje tri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Čas rampy Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená hodnota
je 30 sekúnd.
Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatočný prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Jogg napätie V tomto režime je rozsah parametrov 5-75%.
V režime Jog zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Obmedzenie prúdu pri štarte V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 400% Ie. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu.
Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% a 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Start/stop Prúdová ochrana Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% Ie. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž väčšia.
Doba obmedzenia prúdu Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto hodnota a počiatočný prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde do stavu ochrany.
Faktor prúdovej nevyváženosti Tento parameter slúži na funkciu ochrany, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý je väčší pri behu. Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzky zariadenia.
Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu.
Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti:
faktor prúdovej nevyváženosti △I% = (Imax-Imin)/ [( Ia + Ib + Ic )/ 3]
Voľba spustenia SCR Po zopnutí bypasového stýkača ďalšia činnosť sa riadi režimom nastavenia SCR.
1 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
2 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
3 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je zopnutý. Na displeji sa nezobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Predvolená hodnota je 2.
Režim riadenia Pri zmene tohto parametra môže užívateľ ľahko zvoliť klávesnicu, svorkovnicu a počítač. Predvolená hodnota je 1. Je to ovládanie z klávesnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie
je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je z PC. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez PC, ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez PC. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice a cez svorkovnicu a PC.
Poznámka: Ak je nastavená hodnota 3, 6 alebo 7, klávesnica a PC sú zakázané. ak sa používa dvojvodičové vedenie, užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Úroveň preťaženia pri štarte Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každej úrovne je iná. Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15).
Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača. Nie je zvolená.
Voľba režimu zastavenia Existujú dva režimy zastavenia: mäkké zastavenie a voľné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľná zastavenie. Funkcia 2 – soft stop je riadené zastavenie.
Prúdova ochrana počas behu Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký. Predvolená hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Preťaženie prúdom počas behu Tento parameter zisťuje, či je zapnutá ochrana proti nadprúdu.
1: ON
2: OFF
Faktor jemného zastavenia Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.
Prúdová nevyváženosť Tento parameter zisťuje, či je aktívna ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Komunikačná adresa MODBUS komunikačná adresa: 1~256
Voľba programovateľného reléového výstupu Určuje, ktorý stav môže vystupovať cez programovateľné relé
0: žiadny
1: štart
2: bypass
3: beh
4: jemný stop (riadený dobeh)
5: chyba>
Prenosová rýchlosť MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800

Rozmery produktu – Soft štartér 22kW SSZ-022-3

rozmerový výkres soft štartér

Rozmery – vonkajšie (mm) Rozmery – montážne (mm) Pripojovacie svorky – rozmery (mm) Váha (kg)
W1 H1 D W2 H2 D1 D2 d W3 W4 H3 D4 d1
205 295 235 180 270 138 70 φ7 63 25 289 3 φ9 10

Fotografie produktu – Soft štartér 22kW SSZ-022-3

soft štartér 22kw SSZ-022-3

soft štartér 22kw SSZ-022-3 predaj e-shop

soft štartér 22kw SSZ-022-3 skladom