Medziprevodovka čelná PS 090

Čelná medziprevodovka PS090

Čelná medziprevodovka je zariadenie, ktoré funguje ako redukcia medzi šnekovou prevodovkou a elektromotorom. Ak sa už nedajú znížiť otáčky samotnou elektroprevodovkou, môžete využiť medziprevodovku PS, ktorá umožňuje znížiť otáčky motora v pomere 1 : 3. Pomocou tejto kombinácie sa znížia otáčky a potrebná sila elektromotora zostane zachovaná.

Špecifikácie výkonu PS090 + WGM

parametre výkonu medziprevodovka čelná PS090 parametre výkonu medziprevodovka čelná PS090 parametre výkonu medziprevodovka čelná PS090

Polohy montáže

polohy montáže medziprevodovka čelná PS090

Prevedenia k dispozícii

prevedenie k dispozícii medziprevodovka čelná PS090

Výkres rozmerov – Medziprevodovka čelná PS090

rozmerový výkres medziprevodovka čelná PS090