Medziprevodovka čelná PS 080

Čelná medziprevodovka PS080

Čelná medziprevodovka je zariadenie, ktoré funguje ako redukcia medzi šnekovou prevodovkou a elektromotorom. Ak sa už nedajú znížiť otáčky samotnou elektroprevodovkou, môžete využiť medziprevodovku PS, ktorá umožňuje znížiť otáčky motora v pomere 1 : 3. Pomocou tejto kombinácie sa znížia otáčky a potrebná sila elektromotora zostane zachovaná.

Špecifikácie výkonu PS080 + WGM

parametre výkonu medziprevodovka čelná PS080 parametre výkonu medziprevodovka čelná PS080 schémy zapojenia medziprevodovka čelná PS080 schémy zapojenia medziprevodovka čelná PS080

Polohy montáže

polohy montáže medziprevodovka čelná PS080

Prevedenia k dispozícii

prevedenia k dispozícii medziprevodovka čelná PS080

Výkres rozmerov – Medziprevodovka čelná PS080

rozmerový výkrse medziprevodovka čelná PS080