Medziprevodovka čelná PS 071

Čelná medziprevodovka PS071

Čelná medziprevodovka je zariadenie, ktoré funguje ako redukcia medzi šnekovou prevodovkou a elektromotorom. Ak sa už nedajú znížiť otáčky samotnou elektroprevodovkou, môžete využiť medziprevodovku PS, ktorá umožňuje znížiť otáčky motora v pomere 1 : 3. Pomocou tejto kombinácie sa znížia otáčky a potrebná sila elektromotora zostane zachovaná.

Špecifikácie výkonu PS071 + WGM

parametre výkonu medziprevodovka čelná PS071 parametre výkonu medziprevodovka čelná PS071 schémy zapojenia medziprevodovka čelná PS071 schémy zapojenia medziprevodovka čelná PS071

Polohy montáže

polohy montáže medziprevodovka čelná PS071

Prevedenia k dispozícii

prevedenie k dispozícii medziprevodovka čelná PS071

Výkres rozmerov – Medziprevodovka čelná PS071

rozmerový výkres medziprevodovka čelná PS071