Medziprevodovka čelná PS 063

Čelná medziprevodovka PS063

Čelná medziprevodovka je zariadenie, ktoré funguje ako redukcia medzi šnekovou prevodovkou a elektromotorom. Ak sa už nedajú znížiť otáčky samotnou elektroprevodovkou, môžete využiť medziprevodovku PS, ktorá umožňuje znížiť otáčky motora v pomere 1 : 3. Pomocou tejto kombinácie sa znížia otáčky a potrebná sila elektromotora zostane zachovaná.

Špecifikácie výkonu PS063 + WGM

parametre výkonu medziprevodovka čelná PS063 parametre výkonu medziprevodovka čelná PS063 schéma zapojenia medziprevodovka čelná PS063

Polohy montáže

polohy montáže medziprevodovka čelná PS063

Prevedenia k dispozícii

prevedenia k dispozícii medziprevodovka čelná PS063

Výkres rozmerov – Medziprevodovka čelná PS063

výkres rozmerov medziprevodovka čelná PS063