Jednosmerné elektromotory DC

Jednosmerné DC motory VYBO Electric

jedmosmerné elektromotory DC VYBO electric

DC motory – využitie

Kombinácie modulových DC motorov so statickými meničmi predstavujú skvelé pohony s premenlivou rýchlosťou, ktoré nachádzajú využitie takmer v každom priemyselnom odvetví. Ide napríklad o :
– výťahy a lanovky
– zdvíhacie stroje
– valcoviny
– polygrafický priemysel
– textilný a umelohmotný priemysel
– iné priemyselné odvetvia

DC motory – výhody

Jednosmerné elektromotory sú v súčasnosti stále kvalitnou alternatívou ku klasickým trojfázovým motorom. V kombinácii s meničmi tvoria optimálne premenné pohony pre široké spektrum priemyslu, po ktorých je na trhu veľký dopyt.
 
– vysoká hustota výkonu pri malých rozmeroch elektromotora
– vysoká efektivita pohonu – minimálne straty
– široký rozsah a vysoká presnosť ovládania
– výborná statická a dynamická odozva
– kvalitný plynulý chod a minimálne vibrácie
– minimálny hluk
– vysoká mechanická tuhosť
– nízka hmotnosť elektromotora
– dlhá životnosť kefy vďaka komutačnému systému
– >vysoké tepelné rezervy zabezpečujúce nepretržitý chod vďaka izolácii DURIGNIT 2000®
– vysoká spoľahlivosť prevádzky vďaka mnohým diagnostickým funkciám

Konštrukcia motorov

Do veľkosti 280 sú elektromotory nekompenzované. Pre veľkosť 355 a vyššie majú kompenzáciu vinutia. Pri konštantnom krútiacom momente sú elektromotory 1GH, 1GG, 1HQ a 1HS schopné vďaka armatúre spomaliť až na 10 otáčok/min.

Rotor

Rotory DC motorov značky VYBO Electric sú dynamicky vyvážené. Vrstvy laminovaných rotorov majú skosené drážky, vďaka čomu je minimalizovaný hluk a krútiaci moment.

Magnetický obvod

Keďže majú motory plne laminovaný magnetický obvod, sú vhodné napájanie prostredníctvom meničov. Pre dynamické procesy je prípustná rýchlosť zmeny prúdu až do výšky 250 IN/s.

Uhlíkové kefy

Optimálna konštrukcia motora zabezpečuje pri napájaní z meničov prakticky beziskrovú komutáciu, a to aj v rozsahu preťaženia. Kefa má teda extrémne dlhú životnosť a jej opotrebovanie závisí len od prevádzkových podmienok. V prevádzke je preto dôležité dodržiavať zásady:
– relatívna vlhkosť vzduchu: 10 – 50 %
– efektívne zaťaženie > 50% ⋅ IN
– teplota chladiaceho vzduchu > 10 °C

Jednosmerné motory – prevádzka

Kondenzácia – V prípade hrozby kondenzácie je možné na motory namontovať antikondenzačný ohrev. Napätie napájania je 115 až 230 V.
Možnosť preťaženia – Hodnoty preťaženia elektromotorov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V prípade častého preťažovania je predpoklad, že efektívne zaťaženie neprekročí menovité zaťaženie.
DC elektromotory - preťaženie

Prevádzkové podmienky:
Pri motoroch DC sa odporúča dodržiavať tieto prevádzkové podmienky:
– nadmorská výška ≤ 1000 m (viď grafy nižšie)
– teplota chladiaceho vzduchu do 40 °C (viď grafy nižšie)
– v chladiacom vzduchu nesmie byť žiadne cudzie teleso ani agresívny komponent
– maximálne prípustné úrovne vibrácií z externých zdrojov (viď tabuľka nižšie)
DC elektromotory - nadmorská výška

DC elektromotory nadmorská výška

DC elektromotory - vibrácie

Comments are closed.