Elektromotory SR

Liatinové alebo zvarované rámom s prírubou, rozsah výkonu 30kW – 315kW

Série SR sú motory s klznými krúžkami, ktoré dokážu podporiť veľký rozbehový krútiaci moment pri nízkych počiatočných prúdoch, alebo nízku zásobovaciu linku. Sú vhodné pre dlhší čas štartu ako aj častý štart. Motory môžu byť použité na riadenie veľkého zotrvačného momentu, ako je vetranie, guľový mlyn, uhoľný mlyn, valcovňa, dávkovač, drvič, cukrovar atď.

Krúžkové elektromotory krúžkový elektromotor

Trojfázové asynchrónne žeriavové krúžkové motory s priloženými kefami slúžia na pohon rôznych dopravných zariadení, žeriavov, či iných zariadení s prerušovaným chodom. Tieto motory sa môžu používať len pre prostredie, ktoré je uvedené na štítku a zároveň potvrdené v kúpnej zmluve. Použitie motorov v prostredí pod prístreškom podľa ČSN 33 0300 čl. 4.1.2. je prípustné. Pre toto prostredie sa však odporúča používať motory v prevedení pre zhoršené klimatické podmienky. (označenie T23 podľa ČSN 34 5609)

Žeriavové krúžkové elektromotory sa vyrábajú v osových výškach od 112mm do 400mm. Konštrukčné časti motora pri osovej výške 112mm až 250mm sú z liatiny a ventilátor je vyrobený z hliníkovej zliatiny. Pri osových výškach elektro motora od 280mm do 400mm sú všetky základné časti konštrukcie motora vrátane ventilátora oceľovo zvárané.

Krúžkový elektromotor – prevedenie

Trojfázový asynchrónny žeriavový krúžkový elektromotor v základnom prevedení vyzerá nasledovne:
– tvar IM 1001 – pätkové prevedenie s jedným valcovým koncom hriadeľa, rozmery podľa rozmerových tabuliek
– krytie IP 44 – zatvorený motor
– menovité napätie 380 V – menovitá frekvencia 50 Hz
– pri osovej výške 112 až 200 mm – povrchové chladenie IC 411
– pri osovej výške 225 až 400 mm – povrchové chladenie IC 511
– teplota prostredia -30 C až +50 C
– sťažené podmienky prostredia: mokré pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 95% / 25 C, studené pre teploty od -30 C, horúce pre teploty do +50 C
– maximálne povolené priebežné otáčky – 200% menovitých otáčok
– izolačný systém teplotnej triedy izolácie – F
– nadmorská výška do 1 000 metrov nad morom
– vonkajší náter šedý
– elektromotory veľkostí 112mm a 132mm disponujú svorkovnicovým krytom, ktorý je opatrený dvoma upchávkovými vývodkami, motory vo veľkostiach 160mm až 400mm disponujú svorkovnicovým krytom, ktorý je opatrený dvojhrdlovou káblovou koncovkou
– pre zaťažovateľ 40% a prerušovaný chod S3

Existuje aj možnosť prispôsobenia elektromotorov na mieru s nasledovnými odchýlkami od základu:
– tvar IM 3001 – prírubové prevedenie s jedným valcovým koncom hriadeľa, rozmery podľa rozmerových tabuliek, len do os. výšky 225mm
– tvary IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071, IM 3011, IM 3031, IM 1011, IM 3011 – všetky tieto prevedenia sú opatrené strieškou, táto zabraňuje preniknutiu malých predmetov do priestoru ventilátora
– zabudované snímače teploty
– 2 valcové konce hriadeľa podľa tabuliek s rozmermi
– menovitá frekvencia 60 Hz
– použitie v studenom podnebí F23 (-40° C)
– pre miesta so sťaženými klimatickými podmienkami T23, teda oblasti s vlhkým a suchým tropickým podnebím T s kategóriou umiestnenia 2 a typom atmosféry 3
– pre studené podnebie F23 / -40 C

Krúžkový žeriavový elektromotor

 

Comments are closed.